Záručné podmienky

 
 
Úvod > Záručné podmienky
 

Záručná doba 10 rokov na funkčnosť brány

Záručná doba 10 rokov na funkčnosť brány platí za stanovených podmienok:

  • pravidelné servisné prehliadky (pri menej zaťažených bránach raz ročne)
  • potvrdenia v záručnom liste o pravidelných servisných prehliadkach autorizovaným servisom TRIDO zaevidované v centrále TRIDO CZ

 

10 ročná záruka sa nevzťahuje na pohon, ktorý má záruku 5 rokov.

Pri nedodržaní podmienok stanovených výrobcom platí štandardná záručná doba 2 roky.